Tallinna planeeringute register

Teated
TeadeLisatudKehtiv*Lisa
Tallinna Planeeringute Registri tehniline tugi: tprtugi@tallinnlv.ee, tel. 640 4706 (E-R)3.09.201427.12.2014
Kui on probleeme ID-kaardiga registrisse sisenemisel, soovitame uuendada ID-kaardi tarkvara. Lisaks peaks uuesti registreerima ID-kaardi sertifikaadid. ID-kaardi tarkvara uuenduse link asub Lisas.1.09.201430.12.2014https://installer.id.ee/
Saidikuvamisprobleemide lahendamine ühilduvusvaate (Compatibility View) abil Internet Explorer veebilehitsejas.2.10.201430.12.2014http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Saidikuvamisprobleemide-lahendamine
Alates 1. novembrist 2012 kehtib Tallinnas uus ehitusmäärus, mis lihtsustab protsessi ja lühendab detailplaneeringute menetlemisele kuluvat aega, muudab protsessi läbipaistvamaks ning võimaldab planeeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide elektroonilist menetlemist.31.12.201331.12.2014https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123864&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
Tallinna arvete ja teavituste iseteenindusportaalist (https://iseteenindus.tallinn.ee) on võimalik tellida automaatne SMS teavitus oma elukohast 500 meetri raadiuses algatatud detailplaneeringute kohta. Link juhendile lisas.7.05.201331.12.2014http://www.tallinn.ee/g7015s68756
Alates 14.12.2010 on sisselogimata kasutajatele nähtavad järgmised menetlust puudutavad failid: põhijoonis (pdf); seletuskiri (pdf); situatsiooniskeem (pdf); kontaktvöönd (pdf); tugiplaan (pdf); tehnovõrgud (pdf); Menetlusega seotud ja kasutajatunnust omavad projekteerijad näevad veelgi laiemat failide valikut. 16.12.201031.12.2015
Üldplaneeringut muutvate Detailplaneeringute leidmise juhend1.09.201430.12.2016http://www.tallinn.ee//est/ehitus/g4847s47051