Tallinna planeeringute register

Teated
TeadeLisatudKehtiv*Lisa
Tallinna arvete ja teavituste iseteenindusportaalist (https://iseteenindus.tallinn.ee) on võimalik tellida automaatne SMS teavitus oma elukohast 500 meetri raadiuses algatatud detailplaneeringute kohta. Link juhendile lisas.29.12.201428.12.2015http://www.tallinn.ee/g7015s68756
Tallinna Planeeringute Registri tehniline tugi: tprtugi@tallinnlv.ee, tel. 640 4742 (E-R)23.01.201528.12.2015
Alates 1. novembrist 2012 kehtib Tallinnas uus ehitusmäärus, mis lihtsustab protsessi ja lühendab detailplaneeringute menetlemisele kuluvat aega, muudab protsessi läbipaistvamaks ning võimaldab planeeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide elektroonilist menetlemist.29.12.201430.12.2015https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123864&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
Alates 14.12.2010 on sisselogimata kasutajatele nähtavad järgmised menetlust puudutavad failid: põhijoonis (pdf); seletuskiri (pdf); situatsiooniskeem (pdf); kontaktvöönd (pdf); tugiplaan (pdf); tehnovõrgud (pdf); Menetlusega seotud ja kasutajatunnust omavad projekteerijad näevad veelgi laiemat failide valikut. 29.12.201431.12.2015
Üldplaneeringut muutvate Detailplaneeringute leidmise juhend1.09.201430.12.2016http://www.tallinn.ee//est/ehitus/g4847s47051