Tallinna planeeringute register

Teated
TeadeLisatudKehtiv*Lisa
Tallinna Planeeringute Registri tehniline tugi: tprtugi@tallinnlv.ee, tel. 640 4706 (E-R)3.09.201427.12.2014
Tallinna Planeeringute Register on kasutatav ainult veebilehitsejaga INTERNET EXPLORER. Teiste veebilehitsejatega (MOZILLA FIREFOX, OPERA, GOOGLE CHROME, SAFARI jm.) registrisse sisenemine ei ole hetkel tehniliselt võimalik. 2.10.201429.12.2014
Saidikuvamisprobleemide lahendamine ühilduvusvaate (Compatibility View) abil Internet Explorer veebilehitsejas.2.10.201430.12.2014http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Saidikuvamisprobleemide-lahendamine
Kui on probleeme ID-kaardiga registrisse sisenemisel, soovitame uuendada ID-kaardi tarkvara. Lisaks peaks uuesti registreerima ID-kaardi sertifikaadid. ID-kaardi tarkvara uuenduse link asub Lisas.1.09.201430.12.2014https://installer.id.ee/
Alates 1. novembrist 2012 kehtib Tallinnas uus ehitusmäärus, mis lihtsustab protsessi ja lühendab detailplaneeringute menetlemisele kuluvat aega, muudab protsessi läbipaistvamaks ning võimaldab planeeringute, projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide elektroonilist menetlemist.31.12.201331.12.2014https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123864&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
Tallinna arvete ja teavituste iseteenindusportaalist (https://iseteenindus.tallinn.ee) on võimalik tellida automaatne SMS teavitus oma elukohast 500 meetri raadiuses algatatud detailplaneeringute kohta. Link juhendile lisas.7.05.201331.12.2014http://www.tallinn.ee/g7015s68756
Alates 14.12.2010 on sisselogimata kasutajatele nähtavad järgmised menetlust puudutavad failid: põhijoonis (pdf); seletuskiri (pdf); situatsiooniskeem (pdf); kontaktvöönd (pdf); tugiplaan (pdf); tehnovõrgud (pdf); Menetlusega seotud ja kasutajatunnust omavad projekteerijad näevad veelgi laiemat failide valikut. 16.12.201031.12.2015
Üldplaneeringut muutvate Detailplaneeringute leidmise juhend1.09.201430.12.2016http://www.tallinn.ee//est/ehitus/g4847s47051